Klachtenbehandeling

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden op volgend emailadres: klantenservice@vermeersch-deconinck.be.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Vermeersch-Deconinck nv behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 dagen.

Vraag het aan Vermeersch-Deconinck